Изберете страница

Отказ от поръчка

Вие имате право да се откажете от направена от Вас поръчка, ако статусът на Вашата поръчка е “ПРИЕТА” или “ПРЕДАДЕНА ЗА РАБОТА” без да посочвате причините за това. Ако статусът на направената от Вас поръчка е “ИЗПЪЛНЕНА”, Вие не можете да се възползвате от правото си на отказ, тъй като поръчката вече е направена по Ваша индивидуална заявка.

За да приложите правото си на отказ, е необходимо да ни уведомите писмено, чрез имейл или с телефонно обаждане на един от посочените за контакт телефони. След Вашия отказ от поръчка, ние ще анулираме поръчката и ще заличим невъзвратимо файловете от устройствата за съхранение на поръчките.

Ако статусът на направената от Вас поръчка е “В ПРОГРЕС”, отделеното време се калкулира процентно от общата работа, полученото плащане за проекта се възстановява частично пропорционално.

Същите права и задължения се отнасят за всяка индивидуално направена поръчка.

Call Now Button